Søk i denne bloggen

PaloAltoNetworks firewall - SDWAN

 

SD-Wan er ikke noe jeg har lekt å mye med, slik jeg forstår det så er det to-delt.
En kan bruke det sammen med VPN, noe jeg ikke har testet ut,
og en kan bruke det til å få flere bærere mot internett.
Det er veldig fint om en har noen linjer som er ustabile eller at en ikke har nok båndbredde på kun en linje.

Jeg har kun testet delen med flere linjer og fordeling av trafikk og bruker denne hjemme pr nå.
3 forskjellige internet leverandører tilkoblet brannmuren og noen få konfigurasjonsendringer og en er i gang.
For å teste så har jeg 3 SD-Wan regler for ping, slik at jeg kan kjøre ping mot 3 IP`er og raskt se hvilken av linjene mine som er oppe.

Jeg har også laget 3 SD-Wan regler for IP-info, slik at jeg kan gå på tilsvarende "find my IP" sider og få info om min offisiselle IP på alle 3 linjene mine.

sd-wan reglerEn kan lett fordele/rute trafikken basert på bruker, applikasjon, src-IP eller dest-IP.
Det er også mulig å sette prioritet på linjene, eller fordele f.-eks. 90% / 10% på 2 linjer.

Tar med et eksempel VSAT og Starlink:
 For de som har flere linjer og den ene er treg men fast pris(VSAT), altså ikke kvote basert, så vil jeg anbefale å kjøre alle ms-update, apple-update osv via den tregeste linjen.
Bruk gjerne sammen med QoS slik at det bare tar X antall % av linjen.

Slik vil den raske linjen (Starlink) være tilgjenglig for Teams, Zoom, Facetime, o.l. som kanskje er mer viktig for å få dine medarbeidere fornøyde.