Søk i denne bloggen

Cortex XDR - BIOC RDP

 


Normalt skal det ikke være ms-rdp (mstsc.exe) fra insiden til utsiden.
Hvis du har Cortex XDR så anbefaler jeg å sette opp en BIOC for å få alarm/incident på slike hendelser.


Cortex XDR - BIOC Outlook


Et godt spam/mailfilter er viktig og de fleste bedrifter har dette på plass.

Noe jeg da mener er viktig er å ha kontroll på om noen legger til privat mailkonto 
i sin jobb Outlook.

Om noen legger til sin @hotmail, @gmail, @online e.l. så vil jo alle mailer
som kommer inn der gå utenom mailfilteret som er satt opp på jobb.

Dette bør en ha en IT policy/Email policy på!

I Cortex XDR kan en lett lage en sjekk for å se om noen har lagt til private mailkontoer.
Det kan gjøres slik:


Legg inn søk etter .ost filer (eller .pst om en bruker det)
Lag unntak for jobb-domene(e).
Kjør Test for å se at filteret virker.

Lagre som ny BIOC, gi den Severity Medium eller høyere slik at du
automatisk får en Incident om noen legger til en ny konto.
 

P.S. Når en lager BIOC så vil Cortex XDR også lete gjennom
historisk data, så en kan få alarmer der noen har hatt en privat konto for
x antall mnd siden. Greit å være klar over ☺


Cortex XDR - Logging og analyse


Uten logger er en blind.

Når en får et angrep så må en kunne spore tilbake til hvor
angriper kom seg inn, hvor angriper har klart å få fotfeste osv.

Dette arbeidet krever logger, forsøk derfor å logg alt som kan være nyttig informasjon.
Om en også har analyse av dette i et og samme verktøy så er en kommer langt.

Jeg har tidligere jobbet med søk direkte i syslog, varsler fra brannmur og
antivirus managere osv. Å lese gjennom alt dette er arbeid som tar mye tid, 
og det krever at en har erfaring nok til å sile ut det som er støy.

Cortex XDR gjør denne jobben for deg, 
når du med noen få klikk kan se Proofpoint logger,
klient logger og brannmur logger i en og samme hendelse så ser du verdien av dette.

Eksempel på info fra flere logger som samles til en fin tidslinje:
Fra Proofpoint loggen ser en hvilken email som klarte å lure seg forbi mailfilteret,
fra Cortex XDR klient loggen ser en hvilken bruker som klikket på linken i mailen, 
en kan se at chrome.exe åpnet en link og en kan se hvilken fil som ble lastet ned
og forsøkt kjørt.
Brannmur log viser hvilken IP og URL bruker gikk mot,
hvilken applikasjon og port som var involvert,
om trafikk var deny eller allow, 
filer som ble lastet ned osv.

Om du har Cortex XDR så få inn alt du har av logger,
den gjør jo jobben for deg!


 

IT Policy og CIS rammeverk

 

Hvis du trenger tips til å lage din IT policy
så kan jeg anbefale gratis maler fra www.sans.org

For å få god kontroll på servere, zoom,
chrome, vmware osv så bruk cis-benchmarks
Om du ikke har valgt et rammeverk for IT så anbefaler jeg cis-controls,
den er lett å bruke og gir en god beskrivelse av det mest innen IT for alle typer bedrifter.

CIS Critical Security Control v8.0 Assessment Tool kan
lastes ned (Excel) og gir en fin oversikt over hvor moden din IT sikkerhet er.


Nothing is free


Vær forsiktig med bruk av online tjenester på nett når en holder på 
med internal-only dokumentasjon, kontrakter eller andre ting en helst 
ikke vil dele med hele verden.Tjenester en bør være spesielt forsiktig med:

Online Translater.
Online File converters.
Online pcap file analyzer.
Online virus test.(upload av filer)
Online storage (unlimited and free?)
Online Compare Files and Find Differences.

Filer og tekst du bruker på slike steder er i flere tilfeller blitt liggende.


Et eksempel er denne:
https://www.nrk.no/norge/interne-dokumenter-fra-statoil-la-apent-pa-nett-1.13668773


Et annet eksempel er filer som er lastet opp for en virus sjekk, 
dette er filer som andre kan laste ned!
Dette er kanskje noe som burde vært nevnt i en IT policy/Acceptable use policy for din bedrift?

  

IT Asset Management

Har du kontroll på alle enhetene i nettverket ditt?

Både CIS rammeverk og NSM grunnprinsipper
sier at du må ha kontroll på hva du har.
Uten å vite hva du har kan du ikke vite hvilken software 
du har på de forskjellige enhetene, hvilke software og firmware
oppdateringer som mangler.

Kanskje har du ting i nettverket ditt som ikke skulle vært der?

Lansweeper er det mange som har, ikke la den støve ned, bruk den!
Den er kanskje ikke det beste ITAM verktøyet men den lett å komme i gang med,
ikke spesiell dyrt heller og den gjør jobben.


Noen gode rapporter:
patch-tuesdayLansweeper er gratis for opp til 100 enheter.

Multi-Factor Authentication


Vi kan alle gå på en smell når det gjelder Phishing,
så brukernavn og passord må en regne med at alt er på avveie.
 
Det betyr at vi må bruke MFA!
Duo sin løsning er den jeg anbefaler, den er gratis for opp til 10 brukere.
Det er den løsningen jeg mener er lettest å få til, den virker på lokal PC pålogging, sky og RDP.
MFA på Remote Desktop er viktig, vi vet alle at bruker kan lures til å klikke på en link.
Når en hacker er inne på en PC så MÅ det være MFA for å komme seg videre til en server.

Jeg bruker Duo hjemme, så barna logger på med brukernavn og et lett passord,
så får de valget om Duo push til Mamma eller Pappa, m.a.o. ingen barn kan lure
seg inn på PC på dag eller natt om en voksen ikke har godkjent.


En må selvfølgelig bruke MFA på det en klarer mot internett også,
dessverre har ikke Spotify, Netflix osv klart å få det på plass enda.
Men du kan jo aktivere det på :
Facebook
Gmail
Instagram
Linkedin
Microsoft/Live/Hotmail
Snapchat
Teamviewer
Twitter
Unifi
Xbox

P.S. Om du bruker DUO appen på jobb så bruk gjerne den på dine private
 kontoer også så slipper du å ha så mange 2FA/MFA apper.

PaloAltoNetworks firewall - IOT dynamic

 Viste du at en PaloAltoNetworks brannmur kan ha dynamiske regler?


Eksempel:

Lag regler for all trafikk fra en printer, lag så en auto-tag av source-ip om printer har noe trafikk som blir "deny". Altså om printeren begynner med trafikk den aldri har gjort før. 


Egen deny regel på IP'er som har blitt auto tagget, samt utsending av mailvarsel til deg slik at du vet at printeten kan være hacket.


Da har altså brannmuren fått en dynamisk regel som blokkerer all trafikk fra printeren om den begynner å oppføre seg merkelig. En kan selvfølgelig gjøre dette med printere, kamera, ventilasjonsystemer, osv.

Grunnen til at jeg brukte printer i eksemplet er at du må ha kontroll på om den f.eks begynner å sende skannede dokumenter til en public mailserver eller ftp.

PaloAltoNetworks firewall - Sinkhole response page

 


Trafikk som blir sinkholed gir ikke noen feilmelding til bruker,

dette kan en fint lage selv.


Sett opp en webserver f.eks. en IIS og legg inn IP til webserveren i din Anti-Spyware profil.
Response siden kan du endre på, min ser slik ut  ↓ 
I brannmur threat loggen vil du se adressen den forsøkte å nå. 


Koden for index.htm som du skal ha som Sinkkhole response page ser slik ut:


<!DOCTYPE html>


<div id="content">

<div class="header">

  <img src="https://dinwebside.no/logo.png" align="right" width="62" height="75" alt="logo" />

</div><html>

 <title>Sinkholed</title>

<head>

<h1>Sinkholed by Palo Alto Networks firewall.</h1>

<p>The site you want to visit seems suspicious and might try to install bad software, called malware, on your computer.</p>

<p>Contact <a href="mailto:support@dittdomene.no?Subject=Web%20Page%20Sinkholed" target="_top">Support</a> if you believe this is in error.</p>

<p>Please add the Suspicious address + Date and time in your email to your Support Team, this makes it easier to troubleshoot.</p>

<script type="text/javascript">

window.onload=function() {

var aObj=document.getElementsByName('name')[0];

aObj.setAttribute('value', encodeURI(location));

};

</script>

Suspicious address:</td>

<td>

<input size="55" type="text" name="name" maxlength="100">
<p>Date and time is <span id='date-time'></span>.</p>

</head>

<body>


</body>

</html>


<script>

var dt = new Date();

document.getElementById('date-time').innerHTML=dt;

</script> PaloAltoNetworks firewall - NAT DNS


DNS er viktig å ha kontroll på.

Om en enhet i ditt nett har en luguber DNS server så er faktisk ikke det krise:
Du kan overstyre dette med en PaloAlto brannmur.

Dette gjøres slik:

Legg på interne Zoner, port 53 udp/tcp og tving all trafikk til f.eks. one.one.one.one

Da vil brannmuren veksle mellom 1.1.1.1 og 1.0.0.1


PaloAltoNetworks firewall - URL Categories

 


Default verdi på URL kategorier står til Allow.
Allow skal i utgangspunktet aldri brukes.
Husk å ta en sjekk av og til, for det kommer nye kategorier med oppdateringene
fra PaloAltoNetworks.

Allow = tillat og ingen logg.
Alert = tillat og logg alt.
 


PaloAltoNetworks firewall - Server_to_Internet

 

Ta en rask sjekk på din PaloAltoNetworks brannmur,
har du noen treff på disse søkene under Policy?
P.S. Du må kanskje endre navn om du har andre eller flere zoner for serverne dine.


(from/member eq 'SERVER') and (to/member eq 'INTERNET') and  (category/member eq 'any') and (destination/member eq 'any') and (source/member eq 'any') and (application/member eq 'ssl')

eller

(from/member eq 'SERVER') and (to/member eq 'INTERNET') and  (category/member eq 'any') and (destination/member eq 'any') and (source/member eq 'any') and (application/member eq 'web-browsing')

eller

(from/member eq 'SERVER') and (to/member eq 'INTERNET') and  (category/member eq 'any') and (destination/member eq 'any') and (source/member eq 'any')  and (application/member eq 'any')


Jeg håper du ikke får treff på noen av dem, grunnen til det er at OM du f.eks. har 50 server i SERVER Zonene, så skal de IKKE ha lik tilgang til internett.
Kanskje en server skal hente ut valutaendringer hos dnb.no via ftp, det betyr ikke at alle andre server også skal ha ftp tilgang (mot hele internett)
En MÅ lage egne regler for hver server / servergruppe mot internett.

PaloAltoNetworks firewall - Decrypt


Mange synes nok at Forward Proxy Decrypt kan være vanskelig å komme i gang med.
Det er ikke så vanskelig som det kanskje høres ut så jeg skal forsøke å legge ut en guide her.

Uten Decrypt så kan virus osv gå rett gjennom brannmuren din!

Start med å lage to sertifikater.
Legg Trust sertifikatet inn på PC/Server/Mobiler som skal bruke Decrypt.


Guide for å lage disse finner du her:


Lag så en Decrypt profile, jeg anbefaler å lage en "light", det er pga. at jeg
 ønsker at ting virker selv om sertifikater er utgått eller har en feil, en blokkering 
av sider som har feil på et sertifikat lager mye støy hos brukerne.


Jeg har valgt TLSv1.0 og oppover, det er pga. det dessverre fortsatt er mange websider
som kjørere TLSv1.0Sørg for at disse er satt på:
Device --> Setup --> Session --> Decryption Settings
Lag en eller flere Decrypt regler.
Jeg anbefaler å dele opp for Mobiler og PC/Servere, da mobiler
ofte har App`er som en må lage unntak for.
Lag også unntak for Bank/Finance, men gjerne kun i det landet du
bruker slike tjenester. I mitt tilfelle kun for NOrway

De fleste velger også å ha No_Decrypt på "legal" og "shopping".

Lag også unntak for noen IP`er

no_decrypt_EDL_Teams_IPs = worldwide/skype/all/ipv4


Dynamic_Group_No_Decrypt_IP skal jeg foklare litt mer om.

I din Log Forwarding profil kan en automatisk tagge IP adresser som
feiler på Decrypt. Disse kan en så legge i No_Decrypt_IP reglen som gjør at
om en webside feiler, så trykker en bare Refresh og siden vil (i de fleste tilfeller)
virke igjen, da uten Decrypt.

Sett opp dette fra Decryption loggen:Ta også med disse fra Traffic loggen:

Så lager du en Dynamic Address Group


Etter noen timer/dager kan du sjekke gruppen for å verifisere at den virker.Husk å teste at dette virker, om du har rett sikkerhetsprofil
og Decrypt så skal filer her bli blokkert i brannmuren.
https://www.eicar.org/download-anti-malware-testfile/
Sjekk Monitor --> Logs --> Decryption


Hvis du finner noen feil i loggen der så er ofte løsningen å importere sertifikatet som mangler.
....eller at websiden ikke har sertifikatet som fungere.
Det kan en sjekke på https://www.ssllabs.com/ssltest/
Hvis SSL Labs rapporterer at websiden har mange feil
og du skal ha siden til å fungere så legg URL i
No_Decrypt_URL listen din.

Kjør også inn denne via CLI
set deviceconfig setting ssl-decrypt url-proxy yes

Jeg har en samling på ca 350 cer/crt filer som jeg importerer til min brannmur.
Kan gjøre via et script.
Ta kontakt via Linkedin om du vil ha en kopi av sertifikat samlingen min,
eller om du har kommentarer/spørsmål til Decrypt.

 

PaloAltoNetworks firewall - Object navngiving

God navngiving på et objekt gjør det lettere å lage brannmur regler, lettere å forstå regler som er laget og gir en ryddig oversikt over objektene en bruker.Bruk _FQDN eller _"IP" i objekt navn.


PaloAltoNetworks firewall - Policy navngiving


En god struktur på navngiving på en brannmur regel gjør at en
ikke uheldigvis lager duplikat regler, 
det blir lett å finne regelen 
igjen og 
det er lett å se hva innholdet i regelen er, selv om
 en kun ser regel navn i ACC, en rapport, eller i en
 Cortex XDR alert.Bruk hostnavn der det er mulig.


Der en har en Zone, brukt den i navnet.


Der en har flere eller alle Zoner, bruk "Multi"

Der det ikke er app_default, bruk port
En kan også legge på _URL_google til slutt om en vil.
Grunnen til å ikke ha _URL på port regler er at av og til kommer det flere URL lister på samme regel.