Søk i denne bloggen

Cortex XDR - XQL-QUERY: Client software version

 

Hvis du har Cortex XDR så vil jeg anbefale å kjøre denne som en XQL-QUERY:


dataset = xdr_data 
| filter (action_process_file_info contains """version""")
| alter productName = action_process_file_info -> product_name
| alter productVersion = action_process_file_info -> product_version
| fields productName, productVersion, agent_hostname , action_process_username 
| sort asc  productVersion 
| comp last(_time ) as Time by agent_hostname,  productName, productVersion, action_process_username  
| filter (productName = """Firefox""")  


Lagre den som Widget to library og legg til ditt (nye) Software Dashboard.
Du kan lage flere av den slik at du har for Firefox, Chrome osv
Den gir en veldig grei oversikt over hvilke enheter som bør oppgraderes.