Søk i denne bloggen

Cortex XDR - XQL-QUERY: PANOS installed and HA-sync

 

Hvis du har Cortex XDR med Pro pr TB så vil jeg anbefale å kjøre denne som en XQL-QUERY:


 dataset = panw_ngfw_system_raw 
| filter (event_description contains """Peer device running""")  or (event_description contains """Installed panos software version""")
| fields log_source_name , log_source_id , event_description 
| sort desc _insert_time 

Lagre den som Widget to library og legg til default Dashboard.


Den gir en veldig grei oversikt over PANOS som er installert og om det er noen HA-brannmurer som ikke er oppgradert.