Søk i denne bloggen

Dealing with a compromised Microsoft Office account

Har din Microsoft Office-konto blitt hacket?
Disse stegene kan hjelpe deg å sikre kontoen igjen.

1. Endre passord
Umiddelbart endre passordet til kontoen. Velg et sterkt, unikt passord som ikke er brukt på andre kontoer for å forhindre gjentatt uautorisert tilgang.

2. Tilbakestill MFA (Multi-Faktor Autentisering)
Etter å ha endret passordet, tilbakestill MFA-innstillingene for å fjerne eventuelle koblinger hackere kan ha opprettet. Verifiser at MFA er aktivert på alle relevante kontoer for et ekstra lag med sikkerhet.

3. Gjennomgå kontoaktivitet
Fra brukers konto:
Sjekk kontoaktiviteten for uautorisert tilgang ved å besøke https://mysignins.microsoft.com/ og https://myaccount.microsoft.com/device-list for å se om det er noen ukjente enheter i bruk.

Fra administrator konto:
Bruk https://portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/~/SignIns for å gjennomgå innloggingsforsøk og aktiviteter for bruker (eller alle brukere)

4. Skanne etter malware
Kjør en fullstendig malware-skan på brukerens enheter for å identifisere og fjerne eventuell skadelig programvare som kan kompromittere sikkerheten.

5. Fjerne mailkontoen fra eventuelle Blacklist`er
Hvis kontoen er blitt svartelistet, start prosessen for fjerning ved å bruke verktøy som https://multirbl.valli.org/email-test/  for å identifisere og ta tak i problemet.

6. Informere relevante parter
Varsle relevante parter om sikkerhetsbruddet, spesielt hvis sensitiv informasjon har blitt kompromittert. Dette kan inkludere kunder og interne eller eksterne parter.

7. Revisjon av e-postregler
Se etter uautoriserte e-postregler og automatiske videresendinger.
Kontroller endringer i filtrering og søppelpostinnstillinger.

8. Oppdater software
Sørg for at all software på alle enheter til bruker er oppdatert.

9. Videre opplæring og bevisstgjøring
Bruk denne erfaringen som en læremulighet for å forbedre digitale sikkerhetsrutiner.
Vurder å gjennomføre ytterligere opplæring i sikkerhetsbevissthet for alle ansatte.



Årsaken til at kontoen ble hacket kan være mange, men det skader ikke med å gi bruker(ne) litt MFA opplæring, som du finner her




Skjermbilde multirbl.valli.org