Søk i denne bloggen

PaloAltoNetworks - IoT


Gjør nettverket ditt sikrere med mikro-segmentering.

Mange virksomheter undervurderer mangfoldet av enheter som kjører på deres nettverk, ofte plassert innenfor samme VLAN, noe som kan føre til unødvendige sikkerhetsrisikoer og nettverks-belastning. Mikro-segmentering, prosessen med å dele opp nettverket i mindre, sikrere VLAN er basert på utstyrets funksjon, er nøkkelen til å forbedre både sikkerheten og ytelsen.

For de som ønsker å få en rask oversikt over nettverkets sammensetning og identifisere potensielle forbedringsområder, anbefales en IoT-lisens fra Palo Alto Networks. Denne lisensen kan aktiveres som en prøveperiode på brannmurene deres, og tilbyr en fantastisk kartlegging av tilkoblede enheter i løpet av få dager. Ved å utnytte denne innsikten kan virksomheter ta informerte steg mot en mer segmentert og sikker nettverkstruktur.


Her er et eksempel på hvordan du kan dele opp nettverket ditt for optimal sikkerhet og effektivitet, inspirert av faktiske behov og beste praksiser.


1. Alarmsystemer VLAN: Normalt har tilgang til overvåkningssentraler og sikkerhetsadministrasjonssystemer for å sende alarmer og statusoppdateringer.

2. Applikasjonsserver VLAN (per unik enhetstype): Gir tilgang til databaser og andre back-end systemer nødvendige for applikasjonens funksjonalitet, samt utviklings- og testmiljøer for oppdateringer.

3. Backup VLAN: Har tilgang til lagringsnettverk og administrasjonssystemer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data.

4. Betalingsenheter VLAN: Kobles til transaksjonsbehandlere og banknettverk, med streng tilgangskontroll for å oppfylle betalingsindustriens sikkerhetsstandarder.

5. Brukerdatamaskin VLAN: Har tilgang til internett, interne applikasjoner, e-posttjenester, og delte ressurser som filservere og skrivere.

6. Domene Kontroller VLAN: Interagerer med servere og endepunkter innen organisasjonen for autentisering, autorisering og policyhåndheving.

7. E-postserver VLAN: Kobles til internett for inn- og utgående e-post, samt interne brukere for e-posttilgang.

8. Gjestenettverk VLAN: Begrenset tilgang til internett og eventuelt noen offentlige tjenester tilbudt av organisasjonen, uten tilgang til interne systemer.

9. HVAC VLAN: Har tilgang til bygningsadministrasjonssystemer og eventuelt eksterne vedlikeholdstjenester for overvåking og styring.

10. Microsoft SQL Server VLAN: Gir tilgang til applikasjonsservere som krever databasetjenester, samt  administrasjonssystemer.

11. Møteromsteknologi VLAN: Kobles til presentasjonsutstyr, konferansesystemer, og utvalgte eksterne videokonferansetjenester.

12. MySQL Server VLAN: Tilbyr databasetjenester til web- og applikasjonsservere, samt tilgang til utviklingsverktøy.

13. NAS/SAN VLAN: Tilgjengelig for servere som krever lagringstjenester, backup-systemer, og administrasjonsverktøy.

14. Oracle Server VLAN: Gir databasetjenester til applikasjonsservere som trenger høy ytelse og pålitelig datalagring, med tilgang til databaseadministrasjonsverktøy.

15. Partner VLAN: Tilgang begrenset til spesifikke tjenester og systemer som kreves for samarbeid eller integrasjon med partnerorganisasjoner.

16. PostgreSQL Server VLAN: Serverer databasetjenester til applikasjoner, med tilgang til utviklings- og test-verktøy.

17. Printer VLAN: Gir utskriftstjenester til brukerdatamaskiner og møterom, med administrativ tilgang for vedlikehold og overvåking.

18. Sikkerhetskamera VLAN: Har tilgang til videoovervåkingsstasjoner og sikkerhetsadministrasjonssystemer for opptak og overvåking.

19. Smart Lighting Systems VLAN: Kobles til bygningsadministrasjonssystemer for styring og overvåking av belysning, med potensiell ekstern tilgang for vedlikehold.

20. Smartbygg/IoT-enhet VLAN (per unik enhetstype): Isolert tilgang til spesifikke styringssystemer og vedlikeholdstjenester dedikert for hver enhetstype.

21. Testmiljø VLAN: Gir tilgang til utviklings- og applikasjonsservere for testing av nye applikasjoner og oppdateringer under kontrollerte forhold.

22. Trådløse Tilgangspunkt (AP) VLAN: Serverer trådløs tilkobling for enheter, med tilgang til internett og interne nettverksressurser basert på brukerrettigheter.

23. Utviklingsmiljø VLAN: Tilgang til utviklingsverktøy, kodearkiver, og interne testservere for applikasjonsutvikling og -testing.

24. VoIP VLAN: Kobles til VoIP-servere og telefonsystemer for intern og ekstern talekommunikasjon, med kvalitetssikring for taletrafikk.

25. Webserver VLAN (per unik enhetstype): Gir webtjenester til interne og eksterne brukere, med tilgang til relevante backend-systemer og internett for utvalgte nettsteder.