Søk i denne bloggen

Rethinking digital security beyond just Telegram


Telegram har lenge vært i søkelyset for sikkerhetsbekymringer, noe som har ledet mange bedrifter til å blokkere appen. Men dette langvarige fokuset mangler en viktigere innsikt: Vi må være bevisste på sikkerheten til alle digitale verktøy vi bruker, ikke bare Telegram.


Mange apper, som Facebook, Instagram, TikTok, og Snapchat, samler inn store mengder brukerdata. Dette inkluderer ikke bare grunnleggende personlige detaljer som navn og e-postadresse, men også lokasjonsdata, søkehistorikk, kjøpshistorikk, kontaktlister, SMS-innhold, samt detaljer om hvem du kommuniserer med og hvordan du interagerer med innhold på nettet. Denne omfattende datainnsamlingen kan ikke bare avsløre dine personlige preferanser og vaner, men også potensielt sensitive informasjoner som kan utnyttes for målrettet reklame, sosial manipulasjon, eller mer alvorlige former for cyberkriminalitet.


For de som arbeider med sensitiv informasjon innen helsevesenet, juridiske tjenester, journalistikk, IT-sikkerhet, finansanalyse, og HR, er risikoen spesielt høy. En utilsiktet lekkasje av informasjon i disse yrkene kan føre til identitetstyveri, økonomisk tap, eller skade på personers liv og karrierer.


For å beskytte sensitiv informasjon effektivt, bør de i sensitive roller begrense bruken av potensielt risikofylte apper til et minimum, og kun bruke apper som er godkjent av IT-avdelingen. Dette, kombinert med regelmessig opplæring i digital bevissthet og oppdatering av sikkerhetspraksiser, vil styrke forsvar mot digitale trusler.