Søk i denne bloggen

Fast firewall test

Hvis du kan åpne noen av disse linkene fra din jobb PC så er brannmuren i din bedrift konfigurert feil.
...og du skal selvfølgelig ikke kunne nå disse fra en server!