Søk i denne bloggen

Firewall port test


Lyst å ta en test på brannmuren din?
Du skal ha applikasjon og port whitelisting men noen porter er det greit å blokke mot internett, sånn for å være helt sikker på at en ikke kommer ut med denne type trafikk på en feilkonfigurert brannmur regel.

Her er listen med porter jeg mener ikke skal være åpne mot internett, hvis du har dem åpen, så har du kanskje en grunn for det? 
P.S. Port 80 skal trolig være åpen om en tester fra klient nettet!


Powershell:

# Definerer portene som skal testes
$ports = @("445", "853", "23", "22", "137", "135", "3389", "3306", "1521", "80")

# Går gjennom hver port og tester tilkoblingen
foreach ($port in $ports) {
    Write-Host "Tester port $port..."

    # Tester tilkoblingen
    $result = Test-NetConnection -Port $port -ComputerName "35.180.139.74" -InformationLevel "Detailed"

    # Sjekker om tilkoblingen var vellykket og viser resultatet
    if ($result.TcpTestSucceeded) {
        Write-Host "Port ${port}: Port open"
    } else {
        Write-Host "Port ${port}: Port closed"
    }
}
Resultatet bør nok se ca slik ut: