Søk i denne bloggen

SMS vs RCS

Hvem er du mest redd for, naboen eller noen på andre siden av kloden?

SMS,
som mangler ende-til-ende-kryptering, kan være sårbar for lokale overvåkingsmetoder, slik at en nabo med riktig utstyr potensielt kan avlytte meldinger. 


RCS,
derimot, sendes over IP-nettverk og kan teoretisk sett være utsatt for fjernovervåking. Dette innebærer at noen på andre siden av verden kan ha mulighet til å få tilgang til RCS-meldinger gjennom nettverksangrep eller sikkerhetssvakheter. Bruken av offentlig Wi-Fi kan også øke sårbarheten til RCS, da angripere på slike nettverk kan forsøke å utnytte sikkerhetsgap for å få tilgang til eller manipulere kommunikasjonen.

Hva velger du?

Hvordan skru av / på RCS

https://support.google.com/messages/answer/7189714?hl=no