Søk i denne bloggen

PaloAltoNetworks firewall - Policy navngiving


En god struktur på navngiving på en brannmur regel gjør at en
ikke uheldigvis lager duplikat regler, 
det blir lett å finne regelen 
igjen og 
det er lett å se hva innholdet i regelen er, selv om
 en kun ser regel navn i ACC, en rapport, eller i en
 Cortex XDR alert.Bruk hostnavn der det er mulig.


Der en har en Zone, brukt den i navnet.


Der en har flere eller alle Zoner, bruk "Multi"

Der det ikke er app_default, bruk port
En kan også legge på _URL_google til slutt om en vil.
Grunnen til å ikke ha _URL på port regler er at av og til kommer det flere URL lister på samme regel.