Søk i denne bloggen

PaloAltoNetworks firewall - Mailvarsel


Mailvarsel kan være veldig nyttig om en ønsker å følge med på utvalgte ting.

f.eks. så anbefaler jeg å følge med på om noen forsøker RDP på port 3389 fra innside til internett, 
eller om noen forsøker fildeling/SMB på port 445 fra innside til internett, 
dette er normalt ikke noe en vil ha i nettet sitt.
Hackere bruker ofte disse til å få ut/stjele data.