Søk i denne bloggen

Nothing is free


Vær forsiktig med bruk av online tjenester på nett når en holder på 
med internal-only dokumentasjon, kontrakter eller andre ting en helst 
ikke vil dele med hele verden.Tjenester en bør være spesielt forsiktig med:

Online Translater.
Online File converters.
Online pcap file analyzer.
Online virus test.(upload av filer)
Online storage (unlimited and free?)
Online Compare Files and Find Differences.

Filer og tekst du bruker på slike steder er i flere tilfeller blitt liggende.


Et eksempel er denne:
https://www.nrk.no/norge/interne-dokumenter-fra-statoil-la-apent-pa-nett-1.13668773


Et annet eksempel er filer som er lastet opp for en virus sjekk, 
dette er filer som andre kan laste ned!
Dette er kanskje noe som burde vært nevnt i en IT policy/Acceptable use policy for din bedrift?