Søk i denne bloggen

PaloAltoNetworks firewall - IOT dynamic

 Viste du at en PaloAltoNetworks brannmur kan ha dynamiske regler?


Eksempel:

Lag regler for all trafikk fra en printer, lag så en auto-tag av source-ip om printer har noe trafikk som blir "deny". Altså om printeren begynner med trafikk den aldri har gjort før. 


Egen deny regel på IP'er som har blitt auto tagget, samt utsending av mailvarsel til deg slik at du vet at printeten kan være hacket.


Da har altså brannmuren fått en dynamisk regel som blokkerer all trafikk fra printeren om den begynner å oppføre seg merkelig. En kan selvfølgelig gjøre dette med printere, kamera, ventilasjonsystemer, osv.

Grunnen til at jeg brukte printer i eksemplet er at du må ha kontroll på om den f.eks begynner å sende skannede dokumenter til en public mailserver eller ftp.